Bezwaarschrift zorgverzekering

Bezwaarschrift zorgverzekering maken? Bent u ten onrechte benadeeld door een beslissing van uw zorgverzekeraar? Bent u het bij voorbeeld niet eens over het feit dat u geen vergoeding ontvangt over bepaalde ziektekosten, of vindt u het bedrag dat wél vergoed wordt niet hoog genoeg? In dat geval kunt u een klacht indienen bij de betreffende zorgverzekeraar. Als u met uw bezwaarschrift over de zorgverzekering er niet uit komt bij de zorgverzekeraar, is het mogelijk om naar de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) te stappen.

Bezwaarschrift zorgverzekering downloaden (Word document .docx)

Behandeling bezwaarschrift zorgverzekering door SKGZ

In eerste instantie schakelt de SKGZ de Ombudsman Zorgverzekeringen in om tussen u en de zorgverzekeraar te bemiddelen. Deze bemiddeling is gratis en bedoeld om het geschil op te lossen. Slaagt de bemiddeling echter niet, dan is er sprake van een geschil. In dat geval wordt de zaak overgedragen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Het tarief van dit geschil is €37,-, maar u ontvangt de kosten in de meeste gevallen terug, zodra uw zaak gegrond is. De SKGZ onderzoekt uw geschil met de zorgverzekeraar en doet daar een bindende uitspraak over. Zowel u als de zorgverzekeraar moeten zich aan het vonnis houden.

Behandeling bezwaarschrift zorgverzekering door de rechter

Het is ook mogelijk om bij een geschil met uw zorgverzekeraar naar de rechter te stappen. Deze procedure is echter veel kostbaarder en tijdrovender dan de gang bij de SKGZ. Bovendien kunnen klachten die eerst bij de rechtbank voorgeleid zijn, niet meer door de SKGZ behandeld worden. Aangezien de uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen bindend is, is het niet mogelijk om hiertegen in beroep te gaan. U kunt alleen naar de rechtbank gaan voor een marginale toetsing. In dat geval mag de rechter de zaak niet meer inhoudelijk behandelen, maar oordeelt hij alleen of de Geschillencommissie de regels correct heeft uitgevoerd. Alleen als er grove fouten zijn gemaakt, kan de rechtbank het bindende advies nietig verklaren.

Kopie van uw bezwaar naar Meldpunt Financiële Markten

Als u een klacht indient over uw zorgverzekering aan de zorgverzekeraar, dient u altijd een kopie van uw bezwaar te sturen naar het Meldpunt Financiële Markten, dat een onderdeel is van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM handelt niet in uw zaak en beoordeelt ook niet of uw klacht gegrond is. Het kan echter bij voorbeeld wel gebeuren dat zij een onderzoek starten als zij het vermoeden hebben dat een zorgverzekeraar zich niet aan de regels houdt.