Bezwaarschrift erfbelasting

Bezwaarschrift erfbelasting betalen? Als u een woning erft, dient u hierover erfbelasting te voldoen. Hoeveel erfbelasting u moet betalen over de woning, hangt onder andere af van de WOZ-waarde van de woning en uw relatie tot de persoon van wie u het huis erft. Er kan echter behoorlijk veel mis gaan bij het besluit tot de hoogte van de erfbelasting. Stel in dat geval een bezwaarschrift tegen de erfbelasting op aan de Belastingdienst, waarin u de redenen voor de ten onrechte opgelegde erfbelasting toelicht.

Bezwaarschrift erfbelasting downloaden (Word document .docx)

Bezwaarschrift erfbelasting en WOZ waarde

Allereerst speelt de WOZ-waarde een leidende rol bij de hoogte van de erfbelasting. De WOZ-waarde is de waarde van de woning die de gemeente ieder jaar vaststelt. Veruit de meeste gemeenten berichten in januari of februari over de hoogte van de WOZ-waarde. Als u vermoedt dat de WOZ-waarde niet klopt, is het verstandig om de WOZ-waarde te controleren. Bekijk bijvoorbeeld de aankoopprijs rond de peilwaardedatum, vraag gratis de WOZ-waarden van vergelijkbare woning aan bij een WOZ-waardeloket, vraag bij een makelaar voor welk bedrag identieke woningen rond de peildatum zijn verkocht of laat een makelaar een taxatie uitvoeren. Als u een woning erft, mag u bij de belastingaangifte zelf bepalen welke WOZ-waarde u hierbij hanteert; die van dit jaar of het volgende jaar. Kies hierbij voor de laagste WOZ-waarde, zodat u minder erfbelasting betaalt. Als de hoogte van de WOZ waarde naar uw mening niet klopt, dient u een bezwaarschrift in tegen de erfbelasting. Bekijk ons voorbeeld voor een bezwaarschrift erfbelasting.

Bezwaarschrift erfbelasting vrijstelling

Het hangt van uw relatie met de persoon van wie u de woning erft af, hoeveel erfbelasting u moet voldoen. Er gelden namelijk verschillende belastingtarieven en vrijstellingen. Een partner of echtgenoot beschikt bijvoorbeeld over een vrijstelling van € 643.194 euro, terwijl een (klein)kind een vrijstelling van € 20.371 euro ontvangt. Een ander voorbeeld is het belastingtarief, waarbij partners slechts 10 procent belasting betalen, terwijl kleinkinderen 30 procent moeten voldoen.

Termijn bezwaarschrift erfbelasting

U dient een bezwaarschrift tegen de erfbelasting binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag bij de Belastingdienst in te dienen. Vermeldt in het bezwaar in ieder geval:

  • Uw naam en adres
  • Het kenmerk of het aanslagnummer van de aanslag
  • Dat u bezwaar maakt en de redenen van uw bezwaar
  • De datum van ondertekening
  • Uw naam en handtekening onderaan de brief

Binnen 12 weken na de datum van de aanslag ontvangt u van de Belastingdienst een reactie.