Bezwaarschrift parkeerboete

Bezwaarschrift parkeerboete maken? Een bezwaarschrift indienen tegen een parkeerboete vermijdt u uiteraard het liefst. Het kan echter voorkomen dat u een parkeerboete ontvangt, terwijl u weet dat u op die plek niet foutief geparkeerd heeft. U maakt bij voorbeeld netjes gebruik van een bepaalde parkeerapp, waardoor u altijd netjes de parkeerkosten voldoet. Tegen een ten onrechte opgelegde parkeerboete kunt u bezwaar indienen. Lees verder over de mogelijkheden en een voorbeeld bezwaarschrift parkeerboete.

Bezwaarschrift parkeerboete downloaden (Word document .docx)

Soorten parkeerboetes

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er twee verschillende vormen van parkeerboetes bestaan. Ten eerste zijn er parkeerboetes die van de gemeente afkomstig zijn. Deze parkeerboete ontvangt u als u te weinig of geen geld betaalt voor een zekere parkeersessie. Ten tweede zijn er parkeerboetes van het CJIB afkomstig. Het Centraal Juridisch Incasso Bureau schrijft parkeerboetes uit als u parkeert op een locatie waar dit niet is toegestaan.

Situaties waarin parkeerboetes voorkomen

Er zijn verschillende manieren waarop u onverhoopt met parkeerboetes te maken krijgt. Dit zijn de veelvoorkomende situaties:

  • Bij het laden en lossen van de wagen, wordt het stilstaan als parkeren gezien
  • In de berm parkeren ondanks het bekende blauw-rode verkeersbord, terwijl dit in 2016 door het Hof is toegestaan
  • Een parkeerverbod geldt voor de ene kant van de weg, terwijl u aan de andere kant geparkeerd stond
  • Onduidelijkheid over de parkeerplek voor elektrische auto’s
  • Een noodsituatie, zoals iemand naar de spoedeisende hulp brengen
  • De auto heeft u verkocht of is gestolen
  • U heeft betaald voor een verkeerd kenteken door een simpele tikfout

Bezwaarschrift parkeerboete voorbeeld

Bezwaarschrift maken als u het niet eens bent met een factuur? Het is belangrijk dat u binnen de gestelde termijn bezwaar maakt. Wanneer u niet binnen de gestelde termijn reageert zal uw bezwaarschrift worden afgewezen. Dit is natuurlijk erg vervelend en dit moet u ten alle tijden voorkomen. Wanneer u bezwaar wilt maken omdat u het niet eens bent met de parkeerboete zou de OvJ (Officier van Justitie) uw bezwaarschrift behandelen. Dit gebeurt door Unit Mulder ook wel genaamd Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Het CVOM behandelt vaak lichte overtredingen zoals verkeersovertredingen. Voor een voorbeeld om bezwaar te maken tegen een beschikking.

Bezwaar maken tegen de parkeerboete

Afhankelijk van waar de boete vandaan komt (de gemeente of het CJIB), dient u een bezwaarschrift tegen de parkeerboete in. U maakt binnen zes weken bezwaar tegen het ontvangen van de parkeerboete en geeft hierbij in duidelijke argumenten de gronden van uw bezwaar weer. Zet hierbij foto’s, screenshots, formulieren en anders bewijsmateriaal in om uw gelijk bij te zetten. Bij veel gemeentes kunt u tegenwoordig online een bezwaarschrift indienen tegen een parkeerboete. Als hiervan geen sprake is, vraagt de gemeente om een brief met daarbij bijbehorend bewijs. Bij het CJIB kunt u zowel online als schriftelijk een bezwaarschrift tegen de parkeerboete indienen. De uitspraak kan vervolgens op zich laten wachten, maar volgt in hetzelfde kalenderjaar.