Bezwaarschrift energielabel

Bezwaarschrift energielabel maken? Heeft u van de verhuurder een brief ontvangen over de jaarlijkse huurverhoging, waarin een ten onrechte gegeven energielabel staat? Dan kunt u een bezwaarschrift tegen het energielabel indienen. Het kan bij voorbeeld voorkomen dat twee appartementen binnen hetzelfde complex een ander energielabel hebben dan uw woning, waardoor uw energielabel te hoog is vastgesteld. In het bezwaarschrift tegen het energielabel vraagt u om een herziening en maakt u bezwaar tegen de huurverhoging.

Bezwaarschrift energielabel downloaden (Word document .docx)

Erkende deskundige inschakelen bij bezwaarschrift energielabel

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het energielabel van uw woning niet correct is. Er kan bij voorbeeld sprake zijn van een deskundige die uw bewijsstukken niet correct heeft geanalyseerd. Ook is het mogelijk dat u uw woning recentelijk heeft verbouwd, en u daarvoor bewijsstukken heeft ingeleverd, maar dat het energielabel niet is verhoogd of veranderd. In deze situaties is het toegestaan dat u contact opneemt met een erkend deskundige, die uw woning beoordeelt.

Bezwaar bij Geschillencommissie Energielabel

Als het gesprek met de erkende deskundige niets oplevert, en u nog steeds vindt dat uw voorlopige energielabel ten onrechte is gegeven, kunt u uw klacht aan de Geschillencommissie Energielabel voorleggen. Deze commissie beoordeelt uw klacht tegen de erkende energielabel deskundige. Het bezwaar over het energielabel dient te gaan over een een particuliere woning die u bewoont en waarvan u de eigenaar bent. De Geschillencommissie Energielabel beoordeelt vervolgens of het oordeel van de erkende deskundige gegrond is.

Geen bezwaar tegen definitief energielabel mogelijk

Als het energielabel al definitief is, kan de commissie dit besluit niet aanpassen en kunt u hierover geen bezwaar indienen. Dit kan immers alleen tegen een juridisch besluit van de overheid, en dat is een energielabel niet. Doordat u de gegevens voor het definitieve energielabel zelf aan een deskundige stuurt, betekent dit dat de deskundige in opdracht van u aan de slag gaat, niet voor de overheid. U hebt het dus voor een groot deel zelf in de hand.

Heeft een slecht energielabel invloed op huurprijs?

In sommige gevallen kan het voorkomen dat een slechter energielabel, waardoor u minder punten ontvangt en dus een lagere huur zou moeten hebben, het toch weinig invloed heeft op uw huurprijs. Als uw huur bij voorbeeld onder de maximale huur ligt die bij de woningwaardering hoort, levert dit toch geen lagere huur op.