Bezwaarschrift belastingdienst

Bezwaarschrift Belastingdienst maken? Bent u het niet eens met een beschikking van de Belastingdienst of heeft u ten onrechte een bepaalde naheffingsaanslag ontvangen? Dan kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst. U kunt dit zowel online met uw DigiD als schriftelijk doen. Hierbij geldt dat u uw bezwaarschrift binnen een termijn van zes weken na dagtekening van het besluit moet indienen. Na deze datum wordt uw bezwaar als niet-ontvankelijk beschouwd.

Bezwaarschrift belastingdienst downloaden (Word document .docx)

Opstellen van uw bezwaarschrift aan de Belastingdienst

Bij het maken van bezwaar tegen de Belastingdienst dient uw brief in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:

  • Uw naam en adres gegevens
  • Het aanslagnummer aanslag of het beschikkingsnummer van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Een kopie van de beslissing of de aanslag is niet verplicht, maar maakt het voor de Belastingdienst wel gelijk overzichtelijk
  • De reden van uw bezwaar
  • Argumenten waarom u vindt dat het besluit ten onrechte is genomen
  • Bewijsstukken die uw bezwaar onderstrepen. Stuur altijd kopieën mee, nooit de originelen
  • De datum, uw naam en handtekening onderaan de brief

Tips bezwaarschrift Belastingdienst

Voor een succesvol bezwaarschrift aan de Belastingdienst geven wij vier algemene tips:

  • Ondersteun uw bezwaarschrift met harde feiten. Belastinginspecteurs zijn immers wel correct op de hoogte van de belastingwetgeving, maar weten bij voorbeeld niet precies hoe uw situatie is. Geef daarom zo veel mogelijke concrete, relevante feiten ter onderbouwing.
  • Als er veel op het spel staat, is het aan te raden een deskundige in te schakelen. Iemand die weet welke feiten voor uw zaak van belang zijn en hoe deze feiten gunstig voor u uitpakken. Het inschakelen van een deskundige is echter niet verplicht.
  • Het is aan te raden om eerst te bellen met de Belastingdienst, voordat u van plan bent om bezwaar te maken. Geef aan waarom u het niet eens bent en vraag bij voorbeeld om meer informatie. In sommige gevallen wordt het besluit dan al rechtgezet. De overheid probeert namelijk steeds vaker conflicten op te lossen, voordat het op een formele procedure aankomt. Lukt het echter niet telefonisch, dan heeft u vaak al wel meer uitleg gekregen over de beslissing, wat van pas kan komen bij het bezwaarschrift aan de Belastingdienst.

Bezwaarschrift belasting downloaden? Wilt u een bezwaarschrift voor de belasting indienen, omdat u het niet eens bent met een bepaalde beslissing? Dan kunt u de Belastingdienst een bezwaarschrift toesturen, waarin u uitlegt dat u het niet eens bent met de beslissing en u uiteenzet hoe u vindt dat de beslissing zou moeten zijn. Voorbeeld bezwaarschrift belasting kijk op de pagina bezwaarschrift voorbeeld.

Waartegen bezwaar maken?

U kunt een bezwaarschrift voor de belasting maken tegen bijvoorbeeld het vastgestelde verzamelinkomen. Dit vormt de basis voor een aantal toeslagen en heffingen, waardoor het van belang is dat de Belastingdienst dit op de juiste manier vaststelt. Daarnaast kunt u een bezwaarschrift voor de belasting maken op het moment dat u het niet eens bent met de toegepaste betalingskorting, de bij de aanslag opgelegde boete, de heffingsrente of de revisierente. Wat dat betreft kunt u in verschillende gevallen gebruik maken van een bezwaarschrift voor de belasting, maar is het altijd verstandig om de Bezwaarcheck te maken.

Doe de Bezwaarcheck

De Belastingdienst zorgt er met de Bezwaarcheck voor dat u zelf kunt nagaan of het zinvol is om een bezwaarschrift voor de belasting in te dienen. U kunt enkele vragen beantwoorden, waarmee de Belastingdienst ervoor zorgt dat er een goede schets van uw situatie ontstaat. Het is op basis daarvan mogelijk om na te gaan of het verstandig is om een bezwaarschrift voor de belasting te maken. In bepaalde gevallen krijgt u een ander advies, bijvoorbeeld om opnieuw aangifte te doen, of om eerst eens contact op te nemen met de BelastingTelefoon, om een medewerker te spreken.

Wie kan er bezwaar maken?

U bent als ontvanger van de mededeling over de beslissing in principe de enige die een bezwaarschrift voor de belasting kan opstellen. In bepaalde gevallen is het mogelijk om voor uw (fiscale) partner bezwaar te maken, maar controleer dit altijd van tevoren. Daarnaast is het mogelijk om iemand te machtigen, om een bezwaarschrift voor de belasting op te stellen. In dat geval dient u voor een schriftelijke machtiging te zorgen, of een advocaat in de arm te nemen en deze te machtigen. U kunt op deze verschillende manieren een bezwaarschrift voor de belasting indienen en er daarmee voor zorgen dat u bezwaar kunt maken tegen een bepaalde beslissing.