Bezwaarschrift CJIB

Wilt u een bezwaarschrift maken tegen het CJIB, om in beroep te gaan tegen bijvoorbeeld een boete? Het is van belang om dit op tijd te doen, zodat het CJIB het bezwaar in behandeling zal nemen. U kunt binnen een aantal weken een bezwaarschrift maken tegen het CJIB, doe dit bij voorkeur binnen 2 – 6 weken na dagtekening brief die u ontving.

Bezwaarschrift CJIB downloaden (Word document .docx)

Eisen aan het bezwaarschrift

Wilt u een bezwaarschrift maken tegen het CJIB? Dan is het in ieder geval van belang om ervoor te zorgen dat het bezwaarschrift aan een aantal eisen zal voldoen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u uw naam en adres vermeldt, net als uw woonplaats, geboortedatum en de geboorteplaats. Op die manier weet het CJIB met wie men te maken heeft, zodat het mogelijk is om uw bezwaarschrift in behandeling te nemen. Vervolgens is er ruimte voor de inhoudelijke argumenten, waarover hieronder meer.
U kunt een bezwaarschrift maken tegen het CJIB door verder in ieder geval uw rekeningnummer te vermelden, een datum op de brief te zetten en deze uiteindelijk te ondertekenen met uw handtekening. Stuur bovendien een kopie van de beschikking mee, hiermee bedoelt het CJIB de bekeuring.

Inhoudelijke elementen

Inhoudelijk kunt u een bezwaarschrift maken tegen het CJIB door duidelijk aan te geven met welke beslissing u het niet eens bent en waarom dit zo is. Schets de situatie en gebruik bewijsmateriaal om uw argumenten kracht bij te zetten. Had u bijvoorbeeld wel betaald voor een parkeerplaats? Voeg dan het bonnetje uit de automaat toe, zodat u dit overtuigend kunt aantonen. Probeer de situatie te schetsen, dan met uw argumenten te komen en uiteindelijk aan te geven hoe u de situatie ziet. Op die manier kunt u een bezwaarschrift maken tegen het CJIB en maakt u de kans op succes zo groot mogelijk.

Online CJIB bezwaarschrift maken

Wilt u een bezwaarschrift maken tegen het CJIB? Het is mogelijk om een brief te schrijven, maar het is veel sneller om dit online te doen. Zoek naar een voorbeeld voor een bezwaarschrift tegen het CJIB. U kunt het voorbeeld aanpassen aan uw eigen situatie. Print het document uit en stuur dit op, zodat u zich veel tijd kunt besparen.