Bezwaarschrift schrijven

Wilt u een bezwaarschrift schrijven? Zorg ervoor dat u in ieder geval uw eigen gegevens vermeldt, net als die van de ontvanger. Vervolgens begint u met te benoemen waartegen u bezwaar wilt aantekenen, om vervolgens de argumenten die u heeft aan te voeren.

Kopie van de beslissing

U kunt een bezwaarschrift schrijven door in ieder geval een kopie van de beslissing mee te sturen, waar u het niet mee eens bent. U zorgt er op die manier niet alleen voor dat de ontvanger hier direct werk van kan maken, u voorkomt daarnaast dat de andere partij u niet serieus zal nemen. Probeer in maximaal 4 regels aan te geven wat de beslissing volgens u zou moeten zijn. Houd het kort. U kunt op die manier een bezwaarschrift schrijven dat hout snijdt, maar aan de andere kant op een bondige manier in elkaar zit.

Bewaar een kopie

Wilt u een bezwaarschrift schrijven en er daarmee voor zorgen dat u een bepaalde beslissing terug kunt draaien, of deze wellicht anders uit zal kunnen vallen? Houd zelf in ieder geval een kopie van uw bezwaarschrift achter de hand, zodat u daar altijd op terug kunt vallen. Het is mogelijk om een papieren kopie te bewaren, maar het is aan de andere kant ook voldoende om dit digitaal te doen. U zorgt er daarmee voor dat u bij het zoekraken van het bezwaarschrift geen nieuw exemplaar hoeft te schrijven. In plaats daarvan kunt u het document dan gewoon nog eens versturen.

Versturen van het bezwaarschrift

U kunt een bezwaarschrift schrijven en dit versturen door dit zowel aangetekend als per gewone post te doen. U zorgt er op die manier voor dat de ontvanger dient te tekenen voor ontvangst, maar u daarnaast gebruik maakt van een back-up via het reguliere circuit. Dit zorgt ervoor dat uw bezwaarschrift in ieder geval aan zal komen op het adres dat u bovenaan de brief zet. U kunt op die manier een bezwaarschrift schrijven waar de andere partij niet omheen kan, zodat u kunt rekenen op een snelle behandeling hiervan.

Bezwaarschrift zelf schrijven

Wilt u een bezwaarschrift schrijven en bent u benieuwd hoe u dit het best kunt doen? Het is in ieder geval van belang om uw eigen gegevens te vermelden, zoals uw naam, adres en telefoonnummer. Gebruik bij officiƫle instanties uw BSN-nummer, zodat de instantie direct weet wie u bent.

Argumenten voor het bezwaar

Vervolgens kunt u een bezwaarschrift schrijven door in te gaan op de inhoudelijke elementen van de zaak. Geef aan welke situatie er speelt en waarom u het daar niet mee eens bent. Zijn de incassokosten onterecht hoog, klopt de bewijslast niet of was er sprake van een noodsituatie waardoor u niet aan de eisen kon voldoen? Is er iemand komen te overlijden of heeft u nooit iets ondertekend, waarvoor u nu wel dient te betalen of op dient te draaien? U kunt zelf een bezwaarschrift schrijven, door u aan deze inhoudelijke elementen te houden en hier op in te gaan in de brief.

Eisen van de Belastingdienst

Bovendien kunt u een bezwaarschrift schrijven door u goed te houden aan de eventuele eisen die de ontvanger stelt. De Belastingdienst eist bijvoorbeeld dat u binnen 6 weken een bezwaarschrift schrijft, dit dient te gebeuren in het Nederlands en u dient het bezwaarschrift altijd te ondertekenen. Indien mogelijk dient u de bewijsstukken mee te sturen en u dient te zorgen voor een kopie van de aanslag of de brief waar het om gaat. U kunt alleen een succesvol bezwaarschrift schrijven door aan de strikte eisen te voldoen, aangezien de instantie het bezwaarschrift anders waarschijnlijk niet in behandeling zal nemen.

Drie mogelijke reacties

Wilt u een bezwaarschrift schrijven en bent u benieuwd naar de reactie die u kunt verwachten? Een bezwaar kan niet-ontvankelijk worden verklaard, dat betekent een volledige afwijzing. Daarnaast is het mogelijk dat de ontvanger uw bezwaarschrift gedeeltelijk of geheel toegewezen zal verklaren, wat betekent dat u (deels) uw gelijk krijgt. Indien u niet aan de eisen van het bezwaarschrift voldoet kunt u geen bezwaarschrift schrijven, aangezien dit automatisch zal leiden tot een niet-ontvankelijk verklaring door de ontvanger.