Bezwaarschrift huurverhoging

Bezwaarschrift huurverhoging maken? In de meeste gevallen stelt de verhuurder per 1 juli een jaarlijkse huurverhoging voor. Deze huurverhoging mag alleen worden doorgevoerd, als aan bepaalde vereisten wordt voldaan. Zo dient de verhoging te worden berekend aan de hand van de kale huur. Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u een bezwaarschrift tegen de huurverhoging indienen. U kunt schriftelijk bezwaar indienen tegen de huurverhoging tot de ingangsdatum van de nieuwe huur.

Bezwaarschrift huurverhoging downloaden (Word document .docx)

Huurverhoging heeft al plaatsgevonden

Uw verhuurder heeft slechts één keer per 12 maanden de mogelijkheid om de huur te verhogen. Als hij dit vaker doet, stuurt u onze voorbeeld bezwaarschrift huurverhoging om aan te geven dat de huurverhoging ten onrechte is. Er gelden hierbij wel twee uitzonderingen;

  • Als er een renovatie aan de woning is uitgevoerd
  • Als de verhuurder een huurverhoging heeft overgeslagen, mag hij twee maal in 24 maanden de huur verhogen

Bezwaarschrift huurverhoging bij huur all-in

De huurverhoging mag alleen plaatsvinden op basis van de kale huur. Betaalt u echter een all-in huur? Dan kan de huurverhoging op grond van de kale huur niet correct worden vastgesteld. In dat geval maakt u in een bezwaarschrift bezwaar tegen de huurverhoging en vraagt u de verhuurder de all in huur te splitsen.

Bezwaarschrift huurverhoging bij achterstallig onderhoud

Zijn er gebreken aan uw woning of is er sprake van achterstallig onderhoud? Dan zijn dit geen redenen voor bezwaar. U kunt hiervoor immers een huurverlaging aanvragen. Heeft u echter een huurverlaging aangevraagd en is het achterstallig onderhoud nog steeds niet door de verhuurder opgelost? In dat geval kunt u wel een bezwaarschrift indienen tegen de huurverhoging.

Bezwaarschrift huurverhoging maximale huurprijs

Elke woning beschikt over een maximale huurprijs. De maximale hoogte van dit bedrag controleert u eenvoudig door middel van de huurprijscheck van de Huurcommissie. Als de nieuwe huur een hoger bedrag wordt dan de maximaal toegestane huurprijs van uw woning, dient u een bezwaarschrift in. Als uw oude huurprijs ook al hoger was dan de maximale huurprijs, vraag dan om een huurverlaging aan uw verhuurder.

Bezwaarschrift huurverhoging vrije sector

Woont u in een huurwoning in de vrije sector, ook wel een geliberaliseerde huurwoning? In dat geval staan er geen regels voor een maximale huurverhoging in de wet- en regelgeving. Het kan echter wel zijn dat er een maximale huurverhoging in bij voorbeeld uw huurovereenkomst of de algemene huurvoorwaarden staat. Als dit niet het geval is, kan de verhuurder u een nieuw huurcontract aanbieden. Als u het contract accepteert, geldt de nieuwe huurprijs.