Bezwaarschrift toeslagen

Bezwaarschrift toeslagen maken? Bent u het niet eens met een besluit van de Belastingdienst op het gebied van toeslagen? Denkt u bij voorbeeld dat u wel recht heeft op huurtoeslag, of heeft u ten onrechte een bepaald bedrag aan zorgtoeslag moeten terugbetalen aan de Belastingdienst? In dat geval dient u een bezwaarschrift over de toeslagen in bij de Belastingdienst.

Bezwaarschrift toeslagen downloaden (Word document .docx)

Termijn bezwaarschrift toeslagen

U ontvangt van de Belastingdienst een beschikking waarin wordt vermeld hoeveel toeslagen u krijgt per jaar. Dit wordt vervolgens maandelijks uitbetaald. Het kan echter zijn dat er iets verandert in uw persoonlijke omstandigheden, waardoor het bedrag moet worden aangepast. Ook kan het zijn dat de Belastingdienst u een aanslag oplegt voor een voorgaand jaar, omdat zij menen dat u teveel toeslag heeft ontvangen. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift tegen de toeslagen indienen bij de Belastingdienst. Zorg dat u uw bezwaarschrift daadwerkelijk binnen deze termijn inlevert. Als u namelijk te laat bent, wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk beschouwd. Dit houdt in dat uw bezwaarschrift niet meer inhoudelijk wordt beoordeeld.

Bezwaarschrift toeslagen opstellen

Als u een bezwaarschrift tegen de toeslagen wilt opstellen, moet u de volgende gegevens in ieder geval vermelden:

  • Uw naam en adresgegevens
  • Het kenmerk en de datum van het besluit van de toeslagen
  • De reden waarom u bezwaar maakt
  • Bewijsstukken die uw bezwaar kracht bij zetten, bij voorbeeld een loonstrookje, huurcontract of bewijs met betrekking tot uw vermogen
  • Uw naam en handtekening onderaan de brief

Procedure bezwaarschrift toeslagen

Zodra u uw bezwaar binnen zes weken bij de Belastingdienst hebt ingediend, gaan zij uw bezwaar beoordelen. Over het algemeen ontvangt u binnen 12 weken na de datum van de beschikking antwoord. Het kan echter zijn dat de Belastingdienst de termijn oprekt tot maximaal 18 weken na de datum waarop de beschikking is afgegeven. De Belastingdienst stuurt u een brief, waarin zij aangeven of het oorspronkelijke besluit gehandhaafd blijft of dat zij naar aanleiding van uw bezwaar het besluit aanpassen. Mocht u na 18 weken nog steeds geen reactie hebben ontvangen van de Belastingdienst, dan kunt u hen in gebreke stellen. In dat geval eist u dat er binnen twee weken alsnog een reactie van hen komt. Bent u het niet eens met het besluit van de Belastingdienst? Dan kunt u alsnog in beroep gaan bij de rechtbank.