Bezwaarschrift zonnepanelen

Bezwaarschrift zonnepanelen maken? Met de aanschaf van uw zonnepanelen kunt u een ondernemer zijn voor de BTW. Dit is het rechtstreekse gevolg van een uitspraak door het Europese Hof van Justitie. Deze BTW mag u van de aanschafkosten van de zonnepanelen aftrekken, maar u dient bovendien de BTW af te dragen aan de belastingen. Als u dit bij voorbeeld niet doet of niet tijdig doet, krijgt u een naheffingsaanslag. Uiteraard moet u tegen deze aanslag een bezwaarschrift over de zonnepanelen indienen.

Bezwaarschrift zonnepanelen downloaden (Word document .docx)

BTW-aangifte indienen voor zonnepanelen

Met de aanschaf van uw zonnepanelen bent u voor de BTW een ondernemer geworden. De meeste eigenaren van een huis met zonnepanelen, hebben echter niet gedacht aan het indien van een BTW-aangifte voor de toegepaste BTW. Als u geen BTW-aangifte bij de Belastingdienst heeft ingediend, legt de Belastingdienst u een naheffingsaanslag op naar aanleiding van een schatting. De Vereniging Eigen Huis stelde al vast dat dit onredelijk hoge naheffingen kunnen zijn, van wel € 5000,-.

Bezwaarschrift zonnepanelen indienen

Tegen een onredelijk hoge naheffing kunt u uiteraard in bezwaar gaan. Zorg dat u binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift over de zonnepanelen bij de Belastingdienst indient. Bent u te laat? Dan wordt uw bezwaarschrift tegen de naheffingsaanslag als niet-ontvankelijk verklaard en wordt uw bezwaar niet meer inhoudelijk behandeld. In het bezwaar vermeldt u uw naam en adresgegevens, het kenmerk van de naheffingsaanslag, de gronden van uw bezwaar, het daadwerkelijke bedrag van de verschuldigde BTW, eventuele bewijsstukken en uw naam en handtekening. Bekijk ons voorbeeld van een bezwaarschrift zonnepanelen.

Uitspraak bezwaar zonnepanelen

Als de inspecteur uw bezwaarschrift over de zonnepanelen gegrond verklaard, vermindert hij de aanslag tot het daadwerkelijk verschuldigde BTW-bedrag. Mocht echter uw bezwaar als ongegrond worden beschouwd, dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechtbank. Dit dient u te doen binnen een periode van zes weken na de uitspraak van de Belastingdienst.

Voorkomen aangifte BTW

In sommige gevallen is het mogelijk om de naheffingsaanslag van de BTW te voorkomen, als u voldoet aan de wet- en regelgeving voor de kleineondernemersregeling. In dat geval hoeft u namelijk geen BTW-aangifte te doen en beschikt u over minder administratieve verplichtingen. In dat geval geldt ook dat u de betaalde BTW niet in aftrek mag brengen.