Bezwaarschrift zorgtoeslag

Bezwaarschrift zorgtoeslag maken? Als de Belastingdienst een zeker besluit neemt over uw toeslagen, ontvangt u een beschikking. in deze beschikking leest u wat de Belastingdienst heeft besloten over de hoogte van uw zorgtoeslag. In sommige gevallen maakt de Belastingdienst fouten, bij voorbeeld over de wijze waarop uw zorgtoeslag is samengesteld. In dat geval kunt u een bezwaar maken bij de Belastingdienst door middel van een bezwaarschrift over de zorgtoeslag.

Bezwaarschrift zorgtoeslag downloaden (Word document .docx)

Wanneer kan ik een bezwaarschrift over de zorgtoeslag indienen?

Het is altijd mogelijk dat u een bezwaarschrift over de zorgtoeslag indient. In de beschikking van de Belastingdienst staat beschreven binnen welke termijn u bezwaar moet aantekenen. In de meeste gevallen geldt een periode van zes weken. Als u later een bezwaarschrift indient, wordt uw bezwaar als niet-ontvankelijk beschouwd. Dit houdt in dat uw bezwaar niet inhoudelijk zal worden beoordeeld.

Redenen bezwaar zorgtoeslag

Er zijn uiteenlopende redenen waarom u bezwaar kunt maken bij de Belastingdienst over uw zorgtoeslag. Die redenen dient u duidelijk te omschrijven in uw bezwaarschrift over de toeslag. Ook is het verstandig om bewijsstukken mee te sturen, waarin blijkt dat het besluit van de Belastingdienst ten onrechte is genomen. Een voorbeeld hierbij is dat het berekende inkomen niet correct is, of er sprake is van een verkeerd meegewogen vermogen.

Opstellen bezwaarschrift zorgtoeslag

U kunt zowel online als schriftelijk een bezwaarschrift tegen de zorgtoeslag indienen bij de Belastingdienst. In het bezwaarschrift neemt u in elk geval de volgende gegevens op:

  • Uw naam en adres
  • Het beschikkingsnummer en de datum van de beschikking van de Belastingdienst
  • De redenen waarom u vindt dat de beschikking ten onrechte is genomen
  • Bewijsstukken om uw bezwaar kracht bij te zetten
  • De datum, uw naam en handtekening aan de onderkant van de brief

Beslissing op bezwaar zorgtoeslag

In de meeste gevallen ontvangt u binnen enkele weken bericht dat u een bezwaarschrift over de zorgtoeslag heeft ingediend. Wordt uw bezwaar gegrond verklaard? Dan ontvangt u een nieuwe beschikking met daarop de nieuwe berekening van uw zorgtoeslag. In de meeste gevallen voldoet de nieuwe beschikking aan uw verwachtingen. Verklaart de Belastingdienst echter dat uw bezwaar ongegrond is? Dan kunt u alsnog in beroep gaan tegen dit besluit bij de rechtbank.