Bezwaarschrift motorrijtuigenbelasting

Bezwaarschrift motorrijtuigenbelasting maken? Heeft u een beschikking of naheffingsaanslag ontvangen voor motorrijtuigenbelasting en bent u het daar niet mee eens? Maakt u bijvoorbeeld gebruik van de overgangsregeling voor oldtimers of heeft u te maken met de fijnstoftoeslag bij oudere diesels? Inmiddels is er bij voorbeeld bekend dat de extra heffing hiervoor niet altijd terecht wordt opgelegd. Dit heeft ermee te maken dat bij geïmporteerde diesels niet altijd bekend is of ze van een roetfilter zijn voorzien. Bovendien zijn er bij voorbeeld fouten gemaakt bij de invoer over gegevens met betrekking tot fijnstof. Als u vindt dat ten onrechte een heffing is opgelegd, dient u een bezwaarschrift tegen de motorrijtuigenbelasting in bij de Belastingdienst.

Bezwaarschrift motorrijtuigenbelasting downloaden (Word document .docx)

Voorwaarden bezwaarschrift motorrijtuigenbelasting

Om een bezwaarschrift over de motorrijtuigen aanhangig te maken bij de Belastingdienst, moet uw bezwaar aan een aantal vereisten voldoen:

  • Ten eerste moet het gaan om een beslissing die door de Belastingdienst is genomen. Hieronder valt ook de schriftelijke weigering om een bepaald besluit te nemen, of het niet op tijd nemen van een besluit.
  • Als belanghebbende bent u direct bij het besluit van de Belastingdienst betrokken; het rechtsgevolg heeft op u betrekking.
  • U dient het bezwaarschrift binnen een termijn van zes weken in, vanaf de datum die op de beschikking of aanslag vermeld staat. Dient u het bezwaarschrift later in? In dat geval wordt uw bezwaarschrift tegen de motorrijtuigenbelasting niet-ontvankelijk verklaard.

Wat vermeld ik in het bezwaarschrift motorrijtuigenbelasting?

U kunt zowel schriftelijk als online uw bezwaarschrift tegen de motorrijtuigenbelasting indienen. In uw bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende gegevens op:

  • Uw naam en adresgegevens
  • Het kenteken van uw voertuig
  • Het nummer van de beschikking of de naheffingsaanslag
  • De redenen waarom u vindt dat het besluit ten onrechte is genomen, ook wel de gronden van uw bezwaar genoemd
  • Bewijsstukken om uw bezwaar te onderstrepen
  • De datum, uw naam en handtekening onderaan de brief

Uitspraak bezwaarschrift motorrijtuigenbelasting

De Belastingdienst zal naar aanleiding van uw bezwaar uitspraak doen. Hierbij zal uw bezwaarschrift gegrond, dan wel ongegrond worden verklaard. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Dan kunt u tot en met zes weken na de uitspraak van de Belastingdienst in beroep gaan bij de rechtbank.