Bezwaarschrift RDW

Bezwaarschrift RDW maken? Als u het niet eens bent met een besluit dat u van de RDW heeft gehad, kunt u een bezwaarschrift tegen de RDW indienen. In het bezwaarschrift aan de RDW vermeldt u de redenen waarom u vindt dat ten onrechte een bepaald besluit is genomen. Bekijk hier een voorbeeld van een bezwaarschrift tegen de RDW. Voor het maken van bezwaar geldt een periode van zes weken na de dagtekening van het besluit. Het maken van bezwaar is het niet hetzelfde als een klacht indienen. In dat geval dient u een RDW klachtenformulier in te vullen. Gaat u de auto schorsen dan hoeft u geen belasting of verzekering te betalen. Zorg ervoor dat u hiervan bewijs hebt want het komt niet altijd goed door bij de belastingdienst of verzekeraar.

Bezwaarschrift RDW downloaden (Word document .docx)

Functies van de RDW

Het RDW, dat eerst de Rijksdienst voor het Wegverkeer werd genoemd, is een zelfstandig handelend bestuursorgaan, dat valt binnen de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De RDW heeft hierbij vier belangrijke kerntaken van de Nederlandse regering:

 • Het toelaten van de juiste voertuigen en voertuigonderdelen op de Nederlandse en Europese markt
 • Het toezicht houden op door de RDW erkende ondernemingen en het controleren van de technische staat van voertuigen
 • Het registreren van gegevens over voertuigen en hun eigenaren en het verstrekken van informatie aan belanghebbenden over deze data
 • Het zorgdragen voor de afgifte van documenten die noodzakelijk zijn voor eigenaren of voertuigen, zoals rijbewijzen, kentekenbewijzen en APK formulieren

Aangezien het RDW een zelfstandig bestuursorgaan is, geldt voor alle besluiten van het RDW waarbij de beslissing een bepaald rechtsgevolg ten doel heeft, dat bezwaar en beroep mogelijk is volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Als u bijvoorbeeld een brief ontvangt waarin een te hoge wegenbelasting is opgelegd, uw voertuig is afgekeurd of er iets niet klopt met uw kentekenbewijs, kunt u hiertegen een bezwaarschrift opstellen of in beroep komen.

Bezwaarschrift RDW voorbeeld

Zoals bij veel instanties geldt een termijn van 6 weken voor het indienen van een bezwaar. Het RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) stelt eveneens een termijn van 6 weken omdat bezwaar te kunnen maken. Deze regel valt binnen de algemene wet bestuursrecht en dient u dus binnen 6 weken na dagtekening uw bezwaar verstuurd te zijn. Tip; zorg ervoor dat u een bevestiging hebt van de door uw gestuurde stukken zodat u altijd een bewijs heeft. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat dergelijke stukken door een instantie ‘niet’ zijn ontvangen en vervolgens dat u niet kunt bewijzen dat u ze wel (optijd) hebt verstuurd. Bezwaar maken tegen een beschikking is mogelijk. Wellicht kunt u het eerst afhandelen met een simpel telefoontje? Telefoonnummer van het RDW: 0900 0739 (€ 0,10 per minuut) en wellicht kan een telefonische medewerker van het RDW u helpen.

Wat heeft u nodig voor bezwaarschrift RDW?

Om een bezwaarschrift tegen de RDW op te stellen, heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Uw naam en adres (het liefst ook een telefoonnummer
 • Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent ofwel een kopie van de beslissing
 • De reden waarom u het besluit ten onrechte vindt
 • Aanvullende bewijsstukken
 • De datum van het bezwaarschrift
 • Uw handtekening
 • Het bezwaarschrift dient in het Nederlands te zijn geschreven. Maak anders gebruik van een voorbeeld brief