Bezwaarschrift bekeuring

Bezwaarschrift bekeuring maken? Jaarlijks worden er in Nederland circa 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Meestal wordt gedacht dat zodra u een boete ontvangt, u ook meteen schuldig bent. Niets is echter minder waar. Iedereen is onschuldig totdat het feit door een onafhankelijke rechter is bewezen. Een bezwaarschrift tegen de bekeuring indienen kan dus zeker van belang zijn om uw onschuld te bewijzen.

Soorten bekeuringen

Bezwaar maken tegen een bekeuring is mogelijk. Allereerst moet u kijken om wat voor soort boete het gaat. Zo kunt u te maken krijgen met een Wet-Mulder overtreding (te herkennen aan de grote M op de bekeuring), een parkeerbon (oftewel een naheffingsaanslag parkeerbelasting) of een transactievoorstel (te herkennen aan de grote T op de bekeuring).

Bezwaarschrift Wet Mulder boete

Als u te maken krijgt met een bekeuring op grond van de Wet Mulder, kunt u in beroep gaan bij de Officier van Justitie. Dit kan onder andere via het Digitale Loket bij het CJIB. Hier vindt u ook de bekeuring terug en kunt u de flitsfoto opvragen. Stel een bezwaarschrift op met uw naam en adresgegevens, het kenmerk en de datum van de bekeuring en de gronden van uw bezwaar. Bekijk onze voorbeeld brief voor meer informatie. Binnen zes weken na ontvangt van de boete moet u het beroepschrift indienen. Vervolgens heeft de Officier van Justitie 16 weken om uw beroepschrift te behandelen.

Bezwaarschrift Transactievoorstel

Bent u het oneens met het transactievoorstel, dan wacht u met betalen van de acceptgiro. Zodra u immers betaalt, accepteert u het voorstel. Als u zowel het eerste als tweede transactievoorstel niet voldoet, wordt de zaak aan de Officier van Justitie overgedragen. Hier wordt bepaald of de zaak voor de rechtbank moet komen. Bij de rechtbank krijgt u de mogelijkheid om verweer te voeren. Vervolgens doet de rechtbank uitspraak.

Bezwaarschrift parkeerbon

Als u bij voorbeeld niet over de correcte parkeervergunning beschikt of te weinig betaalt bij een parkeerautomaat, kunt u een parkeerbon ontvangen. Bent u het niet eens met de boete, dan kunt u in bezwaar gaan bij de gemeente over de parkeerbon. Binnen zes weken moet u bij de gemeente bezwaar indienen tegen de naheffingsaanslag. De gemeente stelt u vervolgens wel of niet in het gelijk. Is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u alsnog beroep aantekenen bij de rechtbank.