Bezwaarschrift WOZ

Bezwaarschrift WOZ maken? Vermoedt u dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is, dan kunt u een bezwaarschrift tegen de WOZ indienen. Het is mogelijk dat een gespecialiseerd deze taak op zich neemt, maar ook kunt u zelf een bezwaarschrift tegen de WOZ waarde indienen. Hoe pakt u dit echter aan en welke stappen dient u te ondernemen?

Bezwaarschrift WOZ downloaden (Word document .docx)

Stappenplan Bezwaarschrift WOZ

Allereerst moet u zelf de WOZ waarde van uw woning controleren. Onderzoek hiervoor de aankoopprijs rond de waardepeildatum, vraag kosteloos de WOZ waarde van vergelijkbare woning op bij het WOZ-waardeloket, achterhaal bij een makelaar welke vergelijkbare woning rond de peildatum van jouw woning zijn verkocht voor welke prijs of laat een taxatierapport opstellen door een makelaar. Dien vervolgens binnen zes weken uw bezwaarschrift tegen de WOZ in. Daarna doet de gemeente uitspraak: ofwel uw bezwaar wordt geaccepteerd, ofwel afgewezen. Mocht de gemeente uw bezwaarschrift afwijzen, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Termijn bezwaarschrift WOZ

U dient uw bezwaarschrift tegen de WOZ binnen zes weken na ontvangt van het WOZ-besluit in te dienen. Als startdatum geldt hierbij de dagtekening op uw WOZ-besluit. Zodra de termijn van zes weken voorbij is, vervalt uw recht om bezwaar te maken. Heeft u echter meer tijd nodig, dan kunt u binnen de periode van zes weken een pro-forma bezwaarschrift indienen. U geeft in dat geval aan dat u bezwaar maakt tegen de WOZ, en vraagt om uitstel aangezien u meer tijd nodig heeft voor de onderbouwing. Bekijk hier een voorbeeld. Vervolgens geeft de gemeente aan binnen welke termijn uw een bezwaarschrift met onderbouwing moet indienen.

Bezwaarschrift woz voorbeeld

De laatste jaren worden Nederlandse gemeentes overspoeld met woz bezwaarschriften. De woz belasting in voor de Gemeente lucratieve business en een van de weinige inkomstenbronnen waarbij de Gemeente zelf kan bepalen hoe hoog de woz moet zijn. Gelukkig kunt hiertegen bezwaar maken. Bezwaarschrift woz kunt u het beste laten opstellen door uw makelaar. De kans is groot dat uw makelaar al diverse woz bezwaarschriften heeft gemaakt en zal dus ervaring hebben hiermee. Het is belangrijk dat u een gefundeerde bezwaarschrift woz indient bij de gemeente zodat de woz naar beneden wordt bijgesteld.

Uitspraak gemeente over bezwaarschrift WOZ

De gemeente mag een uitspraak over uw bezwaarschrift voor de WOZ doen, tot het einde van het jaar waarin u het bezwaar indient. Hierbij mag de periode met zes weken worden verlengd, wanneer de gemeente u hierover heeft geïnformeerd. Bij langer uitstel heeft de gemeente uw toestemming nodig. Als de gemeente niet reageert op uw bezwaarschrift, stelt u de gemeente in gebreke volgens ons voorbeeld, waarin u ze tot een redelijke termijn dwingt om alsnog tot een uitspraak te komen. Verloopt deze termijn, dan heeft u recht op een dwangsom. Als u zelf de ingebrekestelling opstelt, beschrijf dan in ieder geval op welk bezwaarschrift de ingebrekestelling betrekking heeft, dat de gemeente niet op tijd uitspraak heeft gedaan en dat u erop aandringt dat dit alsnog gebeurt.