Bezwaarschrift voorbeeld

Opzoek naar een bezwaarschrift voorbeeld? Het maken van bezwaar kan lonen. Is de parkeerboete volgens u onterecht? Heeft de belastingdienst u onterecht aangeslagen? Maak dan bezwaar. U kunt ook altijd informeren bij het Juridisch Loket als u bepaalde vragen hebt. Juridisch informatie inwinnen is slim om te doen want welke bezwaarschrift voorbeeld u ook neemt, u bent zelf verantwoordelijk voor wat u verstuurd. Verder willen wij u de tip meegeven om uw bezwaarschrift per aangetekende post te versturen. Maak altijd een kopie van uw dossier voordat u het opstuurt.

Bezwaarschrift voorbeeld downloaden (Word document .docx)

Bezwaarschrift voorbeeld


Uw naam en/of uw bedrijfsnaam
Adresgegevens
Postcode en woonplaats
E-mail, indien beschikbaar
BSN: Uw burgerservicenummer

Aan
naam (instantie waartegen u bezwaarmaakt)
Afdeling Bezwaar en beroep
Adresgegevens
Postcode en woonplaats

Onderwerp: bezwaarschrift

Geachte heer/mevrouw,

Ik teken bezwaar aan tegen uw beslissing van (de datum van de beslissing eventueel met kenmerk). Ik stuur een kopie van de beslissing met dit bezwaarschrift mee.

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat .. (hou het kort en goed)

Ik vind dat de beslissing moet zijn omdat .. (hou het kort en goed)

Ik wil mijn bezwaren graag mondeling toelichten in een eventuele hoorzitting.

Daarnaast wil ik in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten die ik voor deze bezwaarprocedure maak. Wellicht zal ik juridisch advies inwinnen en/of een advocaat inschakelen.

Verder wil ik ook graag in aanmerking komen voor vergoeding van de wettelijke rente over de niet of te laat betaalde (uitkering(en)/vergoeding(en).

Ten slotte verzoek ik u vriendelijk om de beslissing niet uit te voeren totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift hebt genomen.

Hoogachtend,

(Uw naam en handtekening)

Bijlagen: Kopie van de beslissing