Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag

Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag maken? Moet u ten onrechte kinderopvangtoeslag terugbetalen en wilt u hiertegen bezwaar maken? Stuur dan een bezwaarschrift kinderopvangtoeslag naar de Belastingdienst. Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt bij de Belastingdienst, ontvangt u maandelijks een voorschot aan kinderopvangtoeslag. Aan het eind van het jaar zet de Belastingdienst de ontvangen voorschotten om in een definitieve beschikking. Hierin staat vermeld op welk bedrag aan kinderopvangtoeslag u dat jaar recht had. Bent u het echter niet eens met de hoogte van het bedrag? Dan kunt u uiteraard bezwaar maken tegen de beslissing over kinderopvangtoeslag.

Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag downloaden (Word document .docx)

Termijn bezwaarschrift kinderopvangtoeslag

U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift over de kinderopvangtoeslag in te dienen bij de Belastingdienst, afdeling Toeslagen. Als u dit niet op tijd doet, wordt uw bezwaar als niet-ontvankelijk beschouwd. Dit betekent dat uw bezwaar dan niet meer inhoudelijk wordt behandeld. Bovendien stuurt de Belastingdienst u in dat geval een aanmaning voor het bedrag dat u bij voorbeeld dient terug te betalen aan kinderopvangtoeslag. Daarna geeft de Belastingdienst een dwangbevel uit voor het terugbetalen van de toeslag en kan een deurwaarder beslag leggen op uw inboedel, inkomen of bankrekening. Zorg dat het niet zover komt door tijdig bezwaar te maken. In dat geval wordt veelal uw betalingsverplichting opgeschort, totdat over uw bezwaar is beslist. U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging dat de Belastingdienst uw bezwaar heeft ontvangen en dat u uitstel van betaling krijgt, totdat over uw bezwaar is beslist.

Wat schrijf ik in een bezwaarschrift kinderopvangtoeslag?

Om ervoor te zorgen dat uw bezwaar over de kinderopvangtoeslag zo goed mogelijk voor de dag komt, is het belangrijk dat u bepaalde zaken in het bezwaarschrift opneemt. De volgende gegevens zijn essentieel:

  • Uw naam, Burgerservicenummer (BSN) en adresgegevens
  • Het kenmerk en de datum van het besluit over de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst
  • De reden waarom u het oneens bent met het besluit van de Belastingdienst
  • De gronden van uw bezwaar, oftewel de argumenten waarom het besluit ten onrechte is genomen
  • Wat volgens u de juiste beslissing zou zijn geweest
  • Bewijsstukken die uw argumenten kracht bijzetten. Denk hierbij bij voorbeeld aan inkomensgegevens van u en uw partner, informatie over het kinderdagverblijf, het aantal uren dat u heeft gewerkt of het aantal uren kinderopvang dat u daadwerkelijk heeft afgenomen.
  • Naam en handtekening onderaan de brief