Bezwaarschrift

Bezwaarschrift maken omdat u het niet eens bent met een parkeerboete, woz waarde van uw woning of met een factuur? Bezwaarschrift opstellen conform eisen. Het is van groot belang dat u duidelijk bent waartegen u bezwaar maakt. Wanneer u een bezwaarschrift indient bij de gemeente en u heeft niet tot onvoldoende gefundeerde feiten opsomt zal de bezwaarschrift worden afgewezen en volgt er geen inhoudelijke behandeling. Feiten zijn belangrijk voor het bezwaarschrift en laat emoties zoveel mogelijk achterwege. Uiteraard kunt u aangeven dat u de situatie als er vervelend ervaart maar dit doet niets af aan feiten. U kunt hier een bezwaarschrift voorbeeld lezen.

Bezwaarschrift parkeerboete

Bezwaarschrift maken als u het niet eens bent met een factuur? Het is belangrijk dat u binnen de gestelde termijn bezwaar maakt. Wanneer u niet binnen de gestelde termijn reageert zal uw bezwaarschrift worden afgewezen. Dit is natuurlijk erg vervelend en dit moet u ten alle tijden voorkomen. Wanneer u bezwaar wilt maken omdat u het niet eens bent met de parkeerboete zou de OvJ (Officier van Justitie) uw bezwaarschrift behandelen. Dit gebeurt door Unit Mulder ook wel genaamd Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Het CVOM behandelt vaak lichte overtredingen zoals verkeersovertredingen. Klik hier voor een voorbeeld om bezwaar te maken tegen een beschikking.

Bezwaarschrift woz

De laatste jaren worden Nederlandse gemeentes overspoeld met woz bezwaarschriften. De woz belasting in voor de Gemeente lucratieve business en een van de weinige inkomstenbronnen waarbij de Gemeente zelf kan bepalen hoe hoog de woz moet zijn. Gelukkig kunt hiertegen bezwaar maken. Bezwaarschrift woz kunt u het beste laten opstellen door uw makelaar. De kans is groot dat uw makelaar al diverse woz bezwaarschriften heeft gemaakt en zal dus ervaring hebben hiermee. Het is belangrijk dat u een gefundeerde bezwaarschrift woz indient bij de gemeente zodat de woz naar beneden wordt bijgesteld.

Bezwaarschrift rdw

Zoals bij veel instanties geldt een termijn van 6 weken voor het indienen van een bezwaar. Het RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) stelt eveneens een termijn van 6 weken omdat bezwaar te kunnen maken. Deze regel valt binnen de algemene wet bestuursrecht en dient u dus binnen 6 weken na dagtekening uw bezwaar verstuurd te zijn. Tip; zorg ervoor dat u een bevestiging hebt van de door uw gestuurde stukken zodat u altijd een bewijs heeft. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat dergelijke stukken door een instantie ‘niet’ zijn ontvangen en vervolgens dat u niet kunt bewijzen dat u ze wel (optijd) hebt verstuurd. Bezwaar maken tegen een beschikking is mogelijk. Wellicht kunt u het eerst afhandelen met een simpel telefoontje? Telefoonnummer van het RDW: 0900 0739 (€ 0,10 per minuut) en wellicht kan een telefonische medewerker van het RDW u helpen.

Bezwaarschrift factuur

Bezwaar aantekenen tegen een factuur kunt u doen wanneer hiervoor een (rechtsgeldige) goede reden voor is. Wanneer een product, dienst of dergelijke niet is geleverd of als een dergelijk advies niet deugt kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het bedrijf/dienstverlener. Zorg ervoor dat u de feiten goed op een rij hebt zodat u sterk staat. Verstuur uw bezwaarschrift niet op dezelfde dag. Veelal speelt de emotie de boventoon en dit komt uw bezwaarschrift zeker niet ten goede. Neem de tijd hiervoor maar zorg ervoor dat u wel binnen de wettelijke termijn blijft.