Bezwaarschrift belasting

Bezwaarschrift belasting downloaden? Wilt u een bezwaarschrift voor de belasting indienen, omdat u het niet eens bent met een bepaalde beslissing? Dan kunt u de Belastingdienst een bezwaarschrift toesturen, waarin u uitlegt dat u het niet eens bent met de beslissing en u uiteenzet hoe u vindt dat de beslissing zou moeten zijn. Voorbeeld bezwaarschrift belasting kijk op de pagina bezwaarschrift voorbeeld.

Waartegen bezwaar maken?

U kunt een bezwaarschrift voor de belasting maken tegen bijvoorbeeld het vastgestelde verzamelinkomen. Dit vormt de basis voor een aantal toeslagen en heffingen, waardoor het van belang is dat de Belastingdienst dit op de juiste manier vaststelt. Daarnaast kunt u een bezwaarschrift voor de belasting maken op het moment dat u het niet eens bent met de toegepaste betalingskorting, de bij de aanslag opgelegde boete, de heffingsrente of de revisierente. Wat dat betreft kunt u in verschillende gevallen gebruik maken van een bezwaarschrift voor de belasting, maar is het altijd verstandig om de Bezwaarcheck te maken.

Doe de Bezwaarcheck

De Belastingdienst zorgt er met de Bezwaarcheck voor dat u zelf kunt nagaan of het zinvol is om een bezwaarschrift voor de belasting in te dienen. U kunt enkele vragen beantwoorden, waarmee de Belastingdienst ervoor zorgt dat er een goede schets van uw situatie ontstaat. Het is op basis daarvan mogelijk om na te gaan of het verstandig is om een bezwaarschrift voor de belasting te maken. In bepaalde gevallen krijgt u een ander advies, bijvoorbeeld om opnieuw aangifte te doen, of om eerst eens contact op te nemen met de BelastingTelefoon, om een medewerker te spreken.

Wie kan er bezwaar maken?

U bent als ontvanger van de mededeling over de beslissing in principe de enige die een bezwaarschrift voor de belasting kan opstellen. In bepaalde gevallen is het mogelijk om voor uw (fiscale) partner bezwaar te maken, maar controleer dit altijd van tevoren. Daarnaast is het mogelijk om iemand te machtigen, om een bezwaarschrift voor de belasting op te stellen. In dat geval dient u voor een schriftelijke machtiging te zorgen, of een advocaat in de arm te nemen en deze te machtigen. U kunt op deze verschillende manieren een bezwaarschrift voor de belasting indienen en er daarmee voor zorgen dat u bezwaar kunt maken tegen een bepaalde beslissing.